Квартет

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Хајнер Милер

Режија: Ѓорѓи Јолевски