Коштана

Продукција: Народен театар „Антон Панов“ Струмица

Автор: Борисав Станковиќ

Режија: Душан Наумовски