Коприварник

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Група автори

Режија: Коле Ангеловски

кабаре