КОМАНДАНТОТ САЈЛЕР

Продукција: Народен театар, Штип

Автор: Борислав Михајловиќ Михиз

Режија: Благоја Андреев