К’НЕ

Продукција: Народен театар, Куманово

Автор: Васе Манчев

Режија: Љупчо Тозија