Клич

Продукција: Театар на народностите– Турска драма, Скопје

Автор: Горан Стефановски

Режија: Сухад Мустафа