Кенгурите доаѓаат

Продукција: Македонски театар „Бумеранг“, Мелбурн, Австралија

Автор: Мише Автаровски – Јован Наумовски

Режија: М. Автаровски – Ј. Наумовски