Како да ја убиеш сопругата и зошто

Автор: Антонио Амури

Режија: Ненад Стојановски