Јуда Искариотски

Продукција: Академски театар „Промена“, Нови Сад

Автор: Леонид Леонов

Режија: Милан Белегашанин