ИСПОВЕД НА ЛУДИОТ

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режија: Иван Поповски

независен проект на Бајруш Мјаку