Испитна претстава

Испитната претстава на студентите од II година на Факултетот за драмски уметности во Скопје, класа на проф. Владимир Милчин