Ибро јаране

Автор: Благоја Ристески – Платнар

Режија: Коле Ангеловски