ХАРЕМ

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Сашко Насев

Режија: Димитар Станкоски