ГРАНИЦА

Продукција: МАЛ ДРАМСКИ ТЕАТАР - Битола

Автор: Венко АНДОНОВСКИ

Режија: Софија РИСТЕВСКА

Претставата се одигра на сцената на НУЦК Марко Цепенков на 05.06.2010