Филоктет

Продукција: Драмски театар и Здружение на артисти „Адаптација“, Пловдив, Република Бугарија

Автор: Љубиша Георгиевски

Режија: Борислав Чакринов

Помошник на режија: Ирена АЛЕКСИЕВА
Сценографија и Музика: Борислав ЧАКРИНОВ
Превод: Богомил СТОИЛОВ


Играат:
Стефан ПОПОВ – Одисеј
Петар ТОСКОВ – Неоптолем
Симеон АЛЕКСИЕВ – Филоктет