ФАУСТ

Продукција: Културен центар „Квартет” Скопје

Автор: Гете, Марлоу, Ман, Достоевски, Лохер

Режија: Ѓорѓи Јолевски