ЕВАНГЕЛИЕ ПО ЈУДА

Продукција: Народен театар „Антон Панов“ Струмица

Автор: Југослав Петровски

Режија: Горан Тренчовски