Етиди во а-мол

Автор: Ацо Караманов

продукција: Поетско-алтернативна театарска трупа Ситуакција, Скопје