Емигранти

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Славомир Мрожек

авторски проект на Ѓорѓи Јолевски и Сенко Велинов