Долго патување во ноќта

Автор: Јуџин О’НИЛ

дипломска претстава на студентите на Факултетот за драмски уметности Скопје, класа на проф. Љубиша Георгиевски