Диво месо

Продукција: Драмски театар „Константин Величков“, Пазарџик, Република Бугарија

Автор: Горан Стефановски

Режија: Љупчо Ѓоргиевски