Детски работи

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Рејмон Кус

Режија: Коле Ангеловски

проект на Игор Џамбазов