ЧУДАК

Продукција: Малцински народен театар, Скопје – Турска драма

Автор: Назим Хикмет

Режија: Кемал Лила

Доделени награди:

  1. НАГРАДА ЗА РЕЖИЈА на Кемал Лила.