Четворка

Автор: Славомир Мрожек

испитна претстава од III година на студентите од ФДУ, класа на проф. Вукан Диневски