Чест

Продукција: Драмска група при МПЦ Торонто, Канада

Автор: Васил Иљоски