Бунт во домот за старци

Продукција: Нов драматически театар „С’лза и смјах“ Софија, Република Бугарија

Автор: Венко Андоновски

Режија: Владлен Александров