БОГОМИЛСКА БАЛАДА

Продукција: Младинско-детски театар, Скопје

Автор: Милан Ѓурчинов – Илија Зафировски

Режија: Тодорка Кондовска-Зафировска

драматизација на романот „Она што беше небо“ на Владо Малески