БЛЕДИЦА

Продукција: Народен театар, Струмица

Автор: Васе Манчев

Режија: Стојан Стојановски

Доделени награди:

  1. НАГРАДА ЗА РЕЖИЈА на Стојан Стојановски.