БЕЛ ТРЕНДАФИЛ ЗА ЖОЛТИ КОНАЦИ

Продукција: Народен театар „Антон Панов“, Струмица

Автор: Мирко Зупанц

Режија: Ацо Алексов