БЕГАЛКА

Продукција: Драмски театар, Скопје

Автор: Васил Иљоски

Режија: Тодорка Кондова-Зафировска