БЕГАЛКА

Продукција: Народно позориште „Краљ Александар I“ Скопје

Автор: Васил Иљоски

Режија: Јосиф Срдановиќ

Одбележување на 50-годишнината од првата постановка на Бегалка од Васил Иљоски
(праизведена на 16 јуни 1928 г. под насловот Ленче Кумановче, режисер: Јосиф Срдановиќ, продукција: Народно позориште „Краљ Александар I“ Скопје)