БАЛКАНСКИ ШПИОН

Продукција: Народен театар, Куманово

Автор: Душан Ковачевиќ

Режија: Владимир Талески