БАЛКАНОТ НЕ Е МРТОВ

Продукција: НУЦК „Ацо Шопов“ - Театар Штип

Автор: Дејан ДУКОВСКИ

Режија: Стојан СТОЈАНОСКИ

Претставата се одигра на сцената на Театар Војдан Чернодрински на 08.06.2010

Костимографија: Елена ДОНЧЕВА
Ликовно обликување: Боро МАТЕВСКИ
Рекламно обликување: Ристе ЏОНОВ


Играат:
Цвета: Кристина АТАНАСОВА АРСОВА
Осман: Миле ВРТЕОВСКИ
Спасе: Јордан ВИТАНОВ
Расим: Влатко ТУЛИЕВ
Дуко: Ефтим ТРАЈЧЕВ
Валијата: Суад БЕГОВСКИ
Крстана: Јорданка ТОДОРОВА
Петкана: Елица АРЕВА
Кемал Ататурк: Пеце РИСТЕВСКИ
Елени Каринте: Валентина ЃЕОРГИЕВСКА
Икономо: Суад БЕГОВСКИ
Ефтим: Лазар АТАНАСОВ
Едис: Ријуш БЕГОВСКА
Трајан: Стојан АРЕВ
Христо…Ристо: Миланчо ЃЕОРГИЕВ Роне
Богдан: Стојан АРЕВ
Благуна: Елица АРЕВА
Попот: Стојан АРЕВ
Овчарот: Виктор АРЕВ
Прв турчин: Милорад АНЃЕЛОВ
Втор турчин: Виктор АРЕВ
Прв стражар: Милорад АНЃЕЛОВ
Втор стражар: Виктор АРЕВ


Суфлер/инспициент: Лидија РОГОЖАРЕВА
Тон мајстор: Мијалче КОЦЕВ
Осветлител: Методи САЗДОВ
Реквизитер: Митко ШАЛЕВ

Директор: Миланчо ЃЕОРГИЕВ Роне