Балерината

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Владимир Плавевски

Режија: Бранко Брезовец