БАЛАДА ЗА АЛИ ОД КЕШАН

Продукција: Театар на народностите — Турска драма, Скопје

Автор: Халдум Тунер

Режија: Зекир Сипахи