АДСКА МАШИНА

Продукција: Народен театар „Антон Панов“, Струмица

Автор: Венко Андоновски

Режија: Горан Тренчовски