Шекспиријада

Универзитет за аудивизуелни уметности ЕФТА Скопје

09.06.2019, 23:00часот, Центар за култура „Марко Цепенков“

Класа по актерска игра на: проф. Дејан Пројковски

Асс. Андреј Цветановски
Демонстратор – Марија Петреска

Играат:

Андреј Лалчевски
Кристина Гиева
Томе Станковски
Никола Јанев
Ванеса Тримчевска
Матеј Стојковски
Кристијан Саздовски
Марија Баркова
Никица Јанковски
Харис Салкоски
Марија Кондовска