Елените проколнувањата

УКИМ – Факултет за драмски уметности – Скопје

10.06.2019, 23:00часот, Театар „Војдан Чернодрински“

Дипломска претстава на студентите во класата на:

Проф. М-р Елјеса Касо
дем. М-р Јеткин Сезаир

Играат:
Наратор – Дин Ибрахим; Хакан Даци; Метин Ибрахим; Ебру Мусли; Озел Асанов; Сара Јусуф; Едис Мусиќ
Џудана – Ебру Мусли
Мустафа Беј – Хакан Даци
Призраци на одмазда – Бурак Рахман
Бак’р – Озел Асанов
Сувејда – Дин Ибрахим
Кас’м – Метин Ибрахим
Хазер Беј – Едис Мусиќ
Курејша – Сара Јусуф
Главната бајачка – Дин Ибрахим
Бербер – Метин Ибрахим
Младоста на берберот – Озел Асанов
Духот – Озел Асанов
Ламиа – Бурак Рахман
Нас’р – Озел Асанов
Сидар – Дин Ибрахим; Хакан Даци; Метин Ибрахим; Ебру Мусли; Озел Асанов; Сара Јусуф; Едис Мусиќ; Бурак Рахман